Bitfinex Alpha | Positive Bitcoin Momentum Across All Timeframes


Bitfinex Alpha | Positive Bitcoin Price Outlook across all Timeframes

Nhà đầu tư tin tưởng vào Bitcoin đang tăng lên

Sự tin tưởng của nhà đầu tư vào Bitcoin đang tăng lên, được thể hiện qua sự tăng giá của BTC vào cuối tuần trước. Chúng tôi cho rằng phần lớn sự tăng giá này là do hoạt động bán quỹ GBTC của Grayscale chậm lại và nguồn tiền chảy vào tài sản tiền điện tử tăng đáng kể.

Động lực tăng giá của Bitcoin

Lượng Bitcoin nắm giữ bởi các quỹ ETF BTC mới đang lớn hơn lượng nắm giữ của MicroStrategy và chúng tôi dự đoán rằng nguồn tiền sẽ tiếp tục chảy vào. Bên cạnh nguồn tiền này, đợt giảm nửa mỗi (halving) của Bitcoin dự kiến vào năm 2024 và mức cung cấp có tính thanh khoản cao – với hơn 70% BTC nắm giữ bởi các nhà đầu tư dài hạn – tất cả này sẽ tạo ra một tình hình lạc quan về giá BTC.

Hỗ trợ từ dữ liệu on-chain

Dữ liệu on-chain cũng ngày càng hỗ trợ „bullish“ (tăng giá) hơn cho Bitcoin, đặc biệt là với Tỷ lệ MVRV tăng vượt trên Đường Trung bình Động Đơn giản một năm. Giá trị thực hóa của nhà đầu tư ngắn hạn cũng cho thấy những tín hiệu tích cực vì tốc độ tăng giá chậm hơn trong số liệu này cho thấy việc chốt lời đang chậm lại, ngụ ý sự đồng thuận của thị trường cho thấy vẫn còn tiềm năng tăng trưởng.

Tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ

Trong khi đó, tình hình kinh tế hiện tại ở Hoa Kỳ cho thấy có ít khả năng giảm lãi suất vào tháng 3 và có khả năng xảy ra vào tháng 5. Khảo sát Ý kiến Cán bộ Tín dụng Cao cấp mới nhất cho thấy các tiêu chí cho vay ngày càng chặt chẽ trên hầu hết danh mục vay tiếp tục diễn ra trong quý IV, dù ở tốc độ chậm hơn, như một phản ứng rõ ràng đối với việc giảm bớt nhu cầu vay trên tất cả các danh mục.

Phục hồi và thách thức kinh tế

Bức tranh kinh tế hiện tại cho thấy khả năng phục hồi đáng kể của Hoa Kỳ, bất chấp những thách thức từ chi phí vay cao, điều kiện tín dụng chặt chẽ và tiết kiệm tiền từ thời đại dịch. Chi tiêu của chính phủ và tiết kiệm của người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng GDP và việc làm. Tuy nhiên, chi phí vay cao và điều kiện tín dụng chặt chẽ có nguy cơ làm suy giảm hoạt động kinh tế, điều này đòi hỏi Fed phải có biện pháp đối phó để duy trì sự tăng trưởng kinh tế và giải quyết những thách thức mới nổi lên.

Tín hiệu tích cực từ ngành công nghiệp tiền điện tử

Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, các ETF Bitcoin đã đạt được một mốc quan trọng mới, với số lượng nắm giữ vượt qua cả MicroStrategy. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh sự thèm muốn mạnh mẽ đối với các sản phẩm này, đặc biệt là từ những nhà đầu tư thích quyền truy cập dễ dàng hơn và sẵn sàng ủy thác quyền giám sát cho bên thứ ba.

Bối cảnh pháp lý và môi trường quy định

Đồng thời, bối cảnh pháp lý cũng tiếp tục phát triển, với thông báo từ Hồng Kông về việc tham vấn công khai về khung cấp phép mới để quản lý giao dịch ngoại hối. Sáng kiến này nhằm tăng cường sự rõ ràng về quy định và bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách hạn chế rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đối với các tổ chức, sự quan tâm đầu tư vào tiền điện tử cũng được thể hiện trong dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), cho thấy sự tăng 35% trong lượng giao dịch vào tháng 1, nhờ sự gia tăng 42% trong giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, đạt 73 tỷ USD, sau những phê duyệt của các quỹ đầu cơ Bitcoin thực sự. Hàn Quốc cũng đưa ra Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo để áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Chúc bạn có một tuần giao dịch thành công!Quelle: Bitfinex Blog